Puppy's Lizzy

Op Valentijnsdag heeft de dekking plaatsgevonden tussen Lizzy Maj von der Leibrücke en Barboucles sur Meuse Mon Ami. De puppy’s worden half april verwacht.

Onderstaand in het dekbericht de gezondheidsuitslagen van beide ouderdieren.

Lizzy en Sammie (Mon Ami) zijn beide rustige, uiterst vriendelijke honden met een gouden karakter. De gezondheid van beide ouders laat niets te wensen over.


Dekbericht