Rasinformatie Rottweiler

DE GESCHIEDENIS VAN DE ROTTWEILER.

De geschiedenis van de Rottweiler voert ons terug naar de tijd waarin de oude Romeinen het in Europa voor het zeggen hadden. De vele Romeinse legioenen die maandenlange tochten maakten door allerlei onherbergzame gebieden, werden vergezeld door grote, dogachtige honden. Deze honden vormden de voorouders van onder meer de Rottweiler. Ze werden hoofdzakelijk gebruikt om de kuddes vee, die de soldaten als rantsoen met zich mee namen, op te drijven. Natuurlijk bleven er hier en daar ook wel eens een paar honden achter die, als ze daar geschikt voor waren, door de plaatselijke bevolking ingezet werden voor allerlei uiteenlopende taken. Zo zien we door heel Europa, maar voornamelijk in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland, hondenrassen die afkomstig moeten zijn van oude Romeinse veedrijvers.

 HET ONTSTAAN VAN DE ROTTWEILER

De Rottweiler is ontstaan in het Duitse Rottweil.  In Rottweil werden regelmatig grote veemarkten gehouden en de handelaren maakten soms dagenlange tochten om hun vee op deze markten te verhandelen. Deze handelaren hadden al snel in de gaten dat de sterke en moedige honden die in het gebied rond Rottweil zo veel voorkwamen, uitmuntende veedrijvers waren. Daarnaast bleken zij ook nog een enorme trouw en moed aan de dag te leggen als hun baas op de terug weg naar huis, zonder vee maar met een flinke som geld, overvallen werd door rovers. Omdat deze honden uit de streek rond Rottweil kwamen, werden zij Rottweilers genoemd. Er waren in die tijd maar weinig veehandelaren die zich niet lieten vergezellen door hun trouwe en moedige Rottweiler.

EEN VOORTREFFELIJKE WAAKHOND

Rottweilers zijn van nature erg waaks en beschermend. U kunt de bewaking van uw huis en spullen gerust aan uw Rottweiler overlaten. Wanneer er niemand in de buurt is die hem verteld dat het om “goed volk” gaat, zal de Rottweiler niemand binnen laten komen. In deze situatie laat een Rottweiler zich niet intimideren en ook niet omkopen. Hij kent in dat opzicht geen angst en is vrijwel ongevoelig voor pijn. Het waakse karakter ontwikkelt zich vanzelf wanneer de hond volwassen wordt, dat hoeft u beslist niet te leren. Ook al springt hij vrolijk tegen iedereen op en gaat hij bij uw bezoek op schoot zitten, als het nodig is dan staat hij er voor zijn mensen, zelfverzekerd en op alles voorbereid. Rottweilers zijn overwegend rustig, stabiel en zelfverzekerd. De bijtdrempel is vrij hoog. In een bedreigende situatie zijn ze eerder geneigd om met veel machtsvertoon de indringer af te weren dan dat ze daadwerkelijk hun krachtige kaken zullen gebruiken. Hun gedrag is in dergelijke situaties zo overtuigend, dat een confrontatie zelden nodig zal zijn. Het typische, donkere bas geluid laten ze overigens niet vaak horen, een reden te meer om met name  ‘s avonds en  ‘s nachts altijd poolshoogte te gaan nemen als uw hond blaft. Niet alleen uw huis en bezittingen zijn bij de Rottweiler in goede handen, ook voelen Rottweilers zich meer dan verantwoordelijk voor het wel en wee van de gezinsleden en speciaal voor de kinderen. Dat is een  mooie karaktertrek, maar het houdt ook in dat u uw  kinderen nooit zonder toezicht met andere kinderen mag laten spelen waar de hond bij is. Wanneer deze namelijk het idee krijgt dat “zijn” kinderen worden bedreigd, zal hij voor hen in de bres springen, en dat moet u uiteraard altijd zien te voorkomen. Vergeet niet dat Rottweilers jarenlang zijn geselecteerd op het beschermen van hun baas en als ze door hun baas eerlijk behandeld worden, ze daar heel goed in zijn.